Ban Cơ yếu Chính phủ tổng kết công tác năm 2019

15:57 - 20/02/2020

Sáng 3-1, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019. Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì hội nghị.

Ban Cơ yếu Chính phủ trao tiền ủng hộ phòng, chống COVID-19
Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực cơ yếu
Công ty 129 tham gia liên minh phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam
Thêm lựa chọn cho khách hàng muốn sử dụng các sản phẩm bảo mật và an toàn thông tin của Nga

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo tổ chức cơ yếu thuộc hệ thống tổ chức cơ yếu các bộ, ngành, cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Năm vừa qua, Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu Việt Nam hoạt động ổn định, phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ban Cơ yếu Chính phủ đã giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, thực hiện quản lý nhà nước về cơ yếu trong phạm vi cả nước. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác cơ yếu. Hệ thống tổ chức bộ máy của Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yếu tiếp tục được kiện toàn, hoạt động hiệu quả; phát triển và duy trì vững chắc hệ thống thông tin mật mã quốc gia. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, kiểm định, sản xuất sản phẩm mật mã được chú trọng nên đã có được những kết quả tốt. Thực hiện đổi mới toàn diện quy trình cung cấp, quản lý chứng thư số đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trọng tâm là triển khai cho các cơ quan Đảng và phục vụ Chính phủ điện tử; từng bước triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về mật mã dân sự... Những kết quả trên đã góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về cơ yếu; đảm bảo tốt yêu cầu bảo mật và an toàn thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của các lực lượng vũ trang nhân dân được bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.

Ban Cơ yếu Chính phủ tổng kết công tác năm 2019

Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự tích cực, chủ động, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng cơ yếu, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn Ngành. Trung tướng Đặng Vũ Sơn nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ngành cơ yếu là phải chủ động đề xuất giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu trong tình hình mới; triển khai, sử dụng các sản phẩm kỹ thuật mật mã, các giải pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ đã trao Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cho 22 tập thể; Bằng khen của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho 95 tập thể, 142 cá nhân và nhiều danh hiệu thi đua khác cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, đồng thời phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”.

Nguồn: www.qdnd.vn