Giải pháp bảo mật ViPNet

ViPNet xFirewall

Cổng bảo mật - tường lửa thế hệ mới bảo vệ vùng ngoài mạng

Cơ chế DPI (Deep Packet Inspection)

Phương thức chữ ký, Heuristic

Các chức năng tường lửa, quản lý mạng, dịch vụ

Chức năng Proxy Server

Tích hợp AD, LDAP

Hỗ trợ Hot Standby Cluster - Failover, UPS

Các dòng sản phẩm: xF100, xF1000 C/D, xF5000

ViPNet Coordinator HW

Cổng bảo mật bảo vệ dữ liệu vùng mạng bên trong

Bảo vệ các máy chủ bên trong mạng

Lọc lưu lượng - Traffice Filtering

Các chức năng mạng, các dịch vụ mạng

Kết hợp với các sản phẩm ViPNet khác giúp bảo vệ tốt hơn

Các dòng sản phẩm: HW50, HW100, HW1000, HW 2000, HW5000

ViPNet TIAS

Thu thập dữ liệu về các sự kiện

Phân tích, điều tra, hiển thị sự cố

Giao diện đồ họa theo dõi tình trạng sự cố ATTT

Thống kê, báo cáo sự kiện, sự cố ATTT

ViPNet StateWatcher

Giám sát hệ thống máy chủ - Monitoring Server

Giám sát truy cập web - Monitoring Web Access

Giám sát các điểm - Monitoring Hosts

Giám sát các Agent - Monitoring Agent

Hiển thị thông tin bằng giao diện đồ họa, bản đồ

ViPNet Client

Hoạt động trên môi trường: Windows, Linux, MacOS

Bảo vệ dữ liệu trao đổi giữa các người dùng với nhau

Bảo vệ người dùng trước các cuộc tấn công mạng

Hỗ trợ làm việc an toàn từ xa qua kênh mã hóa

Bảo vệ thiết bị ảo, công cụ tường lửa cá nhân

ViPNet Client for Mobile

Sử dụng được trên các nền tảng: Android, iOS, Sailfish

Kết nối an toàn ngay cả khi sử dụng qua internet

Bảo mật cuộc gọi, tin nhắn, file trao đổi qua mạng giữa các người dùng

Bảo vệ thông tin trên thiết bị di động của người dùng

Có chức năng quản lý tập trung người dùng

ViPNet Administrator

Tạo khóa mã hóa và khóa cho người dùng cá nhân

Quản lý cấu trúc hệ thống mạng ViPNet

Quản lý, phân quyền cho các ViPNet Client

Quản lý nhật ký sự kiện hệ thống mạng ViPNet

Giao diện đồ họa, hỗ trợ môi trường Windows

ViPNet IDS HS

Phát hiện tấn công mạng ở cấp độ Host thông qua các Agent tại Host

Tổng hợp sự kiện, ghi nhật ký để điều tra nguyên nhân các sự cố an ninh

Phân tích File, phân tích Hueristic để phát hiện tấn công

Giao diện đồ họa quản lý các Agent và hiển thị ra màn hình

Hỗ trợ hệ điều hành Windows.

ViPNet IDS NS

Phát hiện tấn công mạng ở cấp độ mạng

Bảo vệ cho TTDL, máy chủ, thiết bị liên lạc & các máy trạm

Sử dụng phương pháp chữ ký và Hueristic

Giám sát, phân tích và cung cấp thông tin chi tiết các sự kiện

Báo cáo thống kê chi tiết về các mối đe dọa

Tích hợp với ViPNet TIAS, ViPNet StateWatcher và các hệ thống SIEM khác

Hỗ trợ hệ điều hành Windows

Các dòng sản phẩm: NS100, NS1000, NS2000