ViPNet StateWatcher

ViPNet StateWatcher

  Liên hệ : (024) 3 556 9083

  Giám sát hệ thống máy chủ - Monitoring Server

  Giám sát truy cập web - Monitoring Web Access

  Giám sát các điểm - Monitoring Hosts

  Giám sát các Agent - Monitoring Agent

  Hiển thị thông tin bằng giao diện đồ họa, bản đồ

  Hệ thống giám sát ViPNet StateWatcher được thiết kế để giám sát tập trung thông tin trạng thái của các công cụ bảo vệ dữ liệu ViPNet và các thiết bị khác trong hệ thống mạng. ViPNet StateWatcher giám sát an ninh và các sự kiện khác trên các ViPNet hosts tạo điều kiện phát hiện kịp thời sự cố tại các Host và thông báo kịp thời các vấn đề này cho quản trị.

  Các chức năng

  Giám sát máy chủ - Monitoring Server

  • Thu thập và lưu trữ thông tin về trạng thái hiện tại của các điểm ViPNet và các thiết bị khác trong hệ thống mạng.
  • Phân tích giá trị của các tham số và tạo thông báo về các sự kiện phát hiện được.
  • Thông báo cho người vận hành hệ thống và quản trị viên về những thay đổi của các đối tượng được giám sát, các sự kiện được phát hiện và truy xuất dữ liệu sang hệ thống thông tin khác.

  Giám sát truy cập web – Monitoring Web Access

  • Việc giám sát được thực hiện bằng 1 máy trạm thông qua kênh được bảo vệ.
  • Người quản trị hệ thống có thể sử dụng quyền truy cập Web giám sát để truy cập từ xa vào dữ liệu và thông báo về các sự kiện của máy chủ giám sát.
  • Cung cấp các công cụ để chủ động trong việc phân tích sự kiện, xác định sự cố;
  • Thống kê sự kiện và sự cố được xác định.

  Giám sát các điểm – Monitored Hosts

  • Theo dõi các đối tượng mạng có trạng thái là “tracked” bởi máy chủ giám sát.

  Giám sát các Agent – Monitoring Agent

  • Giám sát các phần mềm ViPNet Client hoặc các dịch vụ SNMP tiêu chuẩn (SNMP Agent) nằm trên các điểm giám sát (Monitored Hosts), đảm bảo việc thu thập và gửi dữ liệu trạng thái của các điểm giám sát đến máy chủ giám sát.

  Hiên thị thông tin

  • Hiển thị các điểm của các mạng ViPNet phân tán (phát hiện lỗi, sự kiện bảo mật, và các vấn đề khác)
  • Hiển thị các điểm ViPNet, thiết bị, và các thành phần khác của hệ thống thông tin (phát hiện lỗi, sự kiện bảo mật và các vấn đề khác
  • Hiển thị các thiết bị di động và các điểm người dùng từ xa trong mạng ViPNet bất kể chúng được kết nối với hệ thống mạng như thế nào.
  • Hiển thị các thiết bị hạ tầng mạng (routers, switches,…), thiết bị ngoại vi và phụ trợ (máy in, USP, MFP) hỗ trợ SNMP.

  Các sn phm, dch v khác:  ViPNet Client for MobileViPNet AdministratorViPNet Coordinator HWViPNet ClientViPNet IDS HSViPNet IDS NSViPNet TIAS