ViPNet Client for Mobile

ViPNet Client for Mobile

  Liên hệ : (024) 3 556 9083

  Sử dụng được trên các nền tảng: Android, iOS, Sailfish

  Kết nối an toàn ngay cả khi sử dụng qua internet

  Bảo mật cuộc gọi, tin nhắn, file trao đổi qua mạng giữa các người dùng

  Bảo vệ thông tin trên thiết bị di động của người dùng

  Có chức năng quản lý tập trung người dùng

  Ngoài phần mềm VipNet Client dùng cho Windows, Linux, MACOS, phiên bản phần mềm ViPNet Client for Mobile sẽ cung cấp  khả năng bảo vệ cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, iOS khỏi các mối nguy cơ tấn công mạng, đảm bảo trao đổi thông tin bí mật, bảo vệ thông tin trên thiết bị của người dùng và cho phép người dùng làm việc an toàn với dữ liệu của công ty qua internet.

  Các chức năng

  Truy cập an toàn vào tài nguyên và dịch vụ qua kênh mã hóa

  • Mã hóa lưu lượng cho phép người dùng làm việc an toàn với tài nguyên của cơ quan qua internet.Những người không được phép sẽ không thể truy cập dữ liệu trên kênh truyền.

  Bảo vệ giao tiếp giữa các người dùng

  • Người dùng có thể sử dụng ViPNet Client cùng với các ứng dụng ViPNet Connect để liên lạc an toàn trong môi trường mạng (cuộc gọi, trò truyện, gửi nhận file).

  Bảo mật trên internet với Central Traffice Cleaning

  • Cho phép chặn truy cập web trực tiếp ngay cả khi thiết bị nằm ở ngoài mạng của cơ quan. Thiết bị sẽ chỉ có thể truy cập internet thông qua các vùng an toàn: proxy servers, firewalls, và các công cụ lọc lưu lượng khác.
  • Bảo vệ nhiều lớp (Multi-Level) cho thiết bị di động và cho phép các chính sách bảo mật của cơ quan được áp dụng cho máy tính bảng, smartphone giống như với các máy tính trong hệ thống mạng.
  • Xóa bỏ nhu cầu cài đặt phần mềm diệt virut và các công cụ kiểm soát lưu lượng trên các thiết bị di động.

  Thuận tiện và tin cậy

  • Đảm bảo độ trễ tối thiểu thiết lập kênh liêc lạc an toàn.
  • Cho phép sử dụng hiệu quả tối đa các nguồn tài nguyên của thiết bị di động để giải quyết các bài toán kinh tế.
  • ViPNet Client hoạt động tin cậy với mọi kênh truyền, tự động kết nối lại khi xảy ra hiện tượng mất kết nối an toàn.
  • Các ứng dụng mobile khác hoạt động hoàn toàn trong suốt trên kênh truyền an toàn ViPNet.

  Quản lý tập trung

  • ViPNet Client được quản lý tập trung.
  • Khóa mã hóa, chính sách an ninh, cập nhật phần mềm được thực hiện hoàn toàn trên các kênh truyền an toàn.

  Yêu cầu hệ thống

  • Hệ điều hành Android, iOS.
  • Kết nối mạng: 2G, 3G, 4G, Wifi.
  • Hoạt động trong mạng ViPNet và tương thích với các sản phẩm bảo mật của ViPNet

  Các sn phm, dch v khác: ViPNet Administrator, ViPNet StateWatcher, ViPNet Coordinator HW, ViPNet Client, ViPNet IDS HS, ViPNet IDS NS, ViPNet TIAS