Phần mềm chống thất thoát dữ liệu MegaDLP

Phần mềm chống thất thoát dữ liệu MegaDLP

  1,250,000

  Phần mềm chống thất thoát dữ liệu (DLP) bản Premium

  • Kiểm soát truyền file qua ứng dụng, email
  • Kiểm soát truyền file qua thiết bị ngoại vi(usb)
  • Yêu cầu truyền file
  • Mã hóa/giải mã file
  • Kiểm soát thiết bị ngoại vi
  • Kiểm soát ứng dụng ( kiểm soát theo process name)
  • Kiểm soát ứng dụng ( kiểm soát theo meta data)
  • Kiểm soát chụp ảnh màn hình (phím print screen)
  • Kiểm soát website (theo url)
  • Kiểm soát website (theo keyword)
  • Kiểm soát in ấn tài liệu
  • Watermark tài liệu in
  • Lưu log kiểm soát truyền file qua ứng dụng, email
  • Lưu log kiểm soát truyền fille qua thiết bị ngoại vi (usb)
  • Lưu log kiểm soát ứng dụng
  • Lưu log kiểm soát chụp màn hình
  • Lưu log kiểm soát website
  • Lưu log kiểm soát in ấn, watermark.
  • Lập biểu đồ, báo cáo thống kê

  Giá sản phẩm: 1.250.000 VNĐ/license/năm ( Giá áp dụng cho gói mua tối thiểu 50 license/năm)