Thiết bị HSM

Thiết bị HSM

  Liên hệ : (024) 3 556 9083

  Sinh khóa mật mã an toàn trên thiết bị

  Lưu trữ khóa mật mã an toàn trên thiết bị

  Quản lý khóa, Ký số và mã hóa

  Khả năng ký số tập trung số lượng lớn

  Thiết bị được sản xuất tại cơ sở quốc phòng của Công ty 129

  Thiết bị lưu khóa bảo mật HSM là sản phẩm do Công ty TNHH một thành viên 129 Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Viện Công nghệ mật mã xây dựng, phát triển và được sản xuất tại cơ sở quốc phòng của Công ty TNHH một thành viên 129.

  CHỨC NĂNG MẬT MÃ
  • Sinh, lưu trữ các tham số khóa RSA, ECC thỏa mãn các tiêu chuẩn an toàn được đưa ra bởi NIST SP 186-4, NIST SP 800-57.
  • Thực thi các thuật toán mã khối AES-128, AES-192, AES-256, Triple-DES.
  • Thực thi lược đồ chữ ký số RSASSA-PSS (2048, 3072 và 4096 bít), ECDSA (256 bít).
  • Thực thi các thuật toán mật mã khóa công khai RSA-OAEP,
  • Thực thi các hàm băm, hàm sinh mã xác thực thông báo: SHA-256, SHA-384, SHA-512, hàm tạo mã xác thực thông báo HMAC-SHA256.
  • Bộ tạo số giả ngẫu nhiên
      AN TOÀN NGHIỆP VỤ
  • Tích hợp cơ chế xác thực khi SO bởi lược đồ ngưỡng của Shamir
  • Tích hợp cơ chế xác thực người dùng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9798-4.
  • Tích hợp cơ chế tự hủy tham số bí mật khi bị truy cập, can thiệp trái phép.
  • Tích hợp cơ chế chống các dạng tấn công qua hình thức thu bức xạ điện từ trường.
  • Có chức năng sao lưu, khôi phục khóa
      CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
  • Bộ thư viện giao tiếp lập trình ứng dụng tuân theo chuẩn giao tiếp PKCS#11 phiên bản 2 trên các môi trường Windows, Linux
  • Hiệu năng thực hiện chữ ký số RSA 2048 đạt trên 100
  • Có 02 giao diện Ethernet 10/100/1000, bộ nhớ lưu trữ hàng nghìn cặp khóa.
  • Có công cụ, phần mềm quản lý, cấu hình thiết bị (trên môi trường Windows).
  • Đảm bảo hoạt động ổn định 24/7 ở dải nhiệt độ 0oC - 50oC, độ ẩm 5% - 100%.
  • Nguồn nuôi 180-240
  • Thiết bị được đóng vỏ theo chuẩn công nghiệp Rack 2U, đảm bảo chắc chắn, thẩm mỹ.

  Thiết bị bảo mật khác: Máy tính bảo mật SPC