Tư vấn an toàn thông tin

Tư vấn an toàn thông tin

  Liên hệ : (024) 3 556 9083

  Tư vấn từ các chuyên gia an ninh mạng

  Đảm bảo an toàn hệ thống

  Bảo vệ được các dữ liệu quan trọng

  Giải pháp tổng thể, dễ dàng quản lý

  Dịch vụ tư vấn gồm:

  Khảo sát tổng thể hệ thống

  Kiểm tra các lỗi tồn tại trên hệ thống

  Đánh giá tổng thể hệ thống

  Chỉ ra các điểm cần khắc phục ngay trên hệ thống

  Đưa ra giải pháp tổng thể nhằm nâng cao bảo mật, an toàn cho hệ thống

  Lợi ích đem lại:

  • Tăng mức độ an ninh cho các hệ thống
  • Bảo vệ an toàn cho dữ liệu quan trọng
  • Nâng cao khả năng tự phòng vệ trước các nguy cơ, mối đe dọa
  • Nâng cao năng lực doanh nghiệp
  • Giúp quản lý dễ dàng và tập trung.
  • Giúp các cán bộ, nhân viên hiểu biết, nhận thức về các nguy cơ
  • ...

  Các dịch vụ  khác: Dịch vụ giám sát an ninh mạng; Dịch vụ Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng; Dịch vụ CNTT; ...