Giám sát an ninh mạng

Giám sát an ninh mạng

  Liên hệ : (024) 3 556 9083

  Tự động rà quét, báo cáo trạng thái an ninh hệ thống

  Kiểm thử xâm nhập để phát hiện lỗ hổng

  Đánh giá mức độ an toàn

  Đưa ra cảnh báo và phương án xử lý

  Dịch vụ giám sát an ninh mạng (Managed Security Service)

  Thiết bị đóng vai như một người giám sát và đánh giá an ninh toàn diện cho hệ thống website.

  Tự động rà quét và báo cáo chi tiết về trạng thái an ninh toàn bộ hệ thống website.

  • Thử xâm nhập để phát hiện những lỗ hổng tiềm tàng.

  Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế bảo vệ an ninh website: Firewall, IPS, IDS…

  Cảnh báo tức thời cho quản trị viên.

  Các dịch vụ  khác:Dịch vụ Kiểm tra, đánh giá an ninh mạngDịch vụ tư vấn an toàn thông tin; Dịch vụ CNTT; ...